Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Kríza: Keď nám tečie do topánok...ešte to nemusí znamenať koniec, ale rozhodne by sme mali robiť niečo s topánkami! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 10-16.
  článok

  článok

 2. DUŠEK, Jiří et al. Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. Recenzenti: Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 59 s. Studia. Popis urobený: 12.9.2019. ISBN 978-80-7556-051-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. DAFT, Richard L. - MURPHY, Jonathan - WILLMOTT, Hugh. Organization Theory & Design : An International Perspective. 3rd Edition. Hampshire : Cengage Learning EMEA, 2018. 588 s. ISBN 978-1-4737-2638-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Journal of business economics. Wiesbaden : Gabler. 9x ročne. ISSN 0044-2372. Dostupné na : http://link.springer.com/journal/11573
  časopis

  časopis

 5. Acta Moraviae : odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Kunovice : Evropský polytechnický institut. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.edukomplex.cz/index.php/acta-moraviae> ISSN 2570-8511.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. HATCH, Mary Jo. Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 4th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 408 s. ISBN 978-0-19-872398-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 7. CABRAL, Luís M. B. Introduction to Industrial Organization. 2nd Edition. Cambridge : The MIT Press, 2017. 430 s. ISBN 978-0-262-03594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. RUDY, Vladimír - BOSÁK, Martin. The Production in the digital age. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 176 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza počtu zaniknutých podnikov na Slovensku v rokoch 2008-2013. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 21-32. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 10. CHILD, John. Organization : Contemporary Principles and Practice. 2nd Edition. Chichester : John Wiley and Sons, 2015. 523 s. ISBN 978-1-119-95183-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]