Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Podnikový systém riadenia výkonnosti: 12 aplikačných princípov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 4/2013, roč. 18, zoš. 71, s. 20-22.
  článok

  článok


 2. BURGER, Ivan. Vsadiť na odmeňovanie výkonnosti? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 10-15.
  článok

  článok


 3. Vyhorená organizácia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 5-7.
  článok

  článok


 4. JURINA, Ľubomír. Popri robotoch sa už uplatnia len tvoriví ľudia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok


 5. TOTH, Jozsef - FERTŐ, Imre. Innovation in the Hungarian food economy. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 43-51.
  článok

  článok


 6. ČECHOVÁ HANSEN, Barbara. Proč performance management zabíjí výkon. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 20.
  článok

  článok


 7. ADAMIŠIN, Peter - KOTULIČ, Rastislav - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana. Legal form of agricultural entities as a factor in ensuring the sustainability of the economic performance of agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, č. 2, s. 80-92.
  článok

  článok


 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena - TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Factors of increasing the enterprises efficiency and performance : scientific monograph. Reviewers: Mária Režňáková ... [et al.]. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [11,26 AH]. VEGA 1/0128/15, VEGA 1/0709/15. ISBN 978-80-7552-872-8.

 9. LACKO, Roman et al. Identifikácia metód hodnotenia efektívnosti a spôsobov financovania procesov a vhodnosť ich aplikácie na vybrané podniky v podmienkach SR a okolitých krajín EÚ : záverečná správa z riešenia projektu MVP č. I-16-104-00 : doba riešenia 1 rok (1.1.2016 - 31.12.2016). Recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava, 2016. 19 s. MVP I-16-104-00.

 10. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Verifikácia modelu HGN ako nástroja merania výkonnosti. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 67-76 CD-ROM. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok