Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Podnikový systém riadenia výkonnosti: 12 aplikačných princípov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 4/2013, roč. 18, zoš. 71, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Vsadiť na odmeňovanie výkonnosti? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 10-15.
  článok

  článok

 3. Vyhorená organizácia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 5-7.
  článok

  článok

 4. Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade. 2x ročne s 1 mim. číslom. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/sk/vedecky-casopis> ISSN 1338-435X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. LUKÁČ, Jakub. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti malých a stredných podnikov a väzba na makroekonomické agregáty v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. LUKÁČ, Jozef - LUKÁČ, Jakub - ROZKOŠOVÁ, Anna. Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4 : záverečná správa z riešenia projektu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia k projektu č. I-17-105-00 : doba riešenia 1 rok (2017). Oponenti: Zuzana Juhászová, Viktória Bobáková. 1. vyd. Košice, 2018. 17 s. I-17-105-00.
 7. HURNÝ, František. Hodnotenie strategickej výkonnosti medzinárodne činných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2018. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. STIGLITZ, Joseph E. - FITOUSSI, Jean-Paul - DURAND, Martine. Beyond GDP : Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Paris : OECD, 2018. 143 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-gdp_9789264307292-en> ISBN 978-92-64-30728-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. JURINA, Ľubomír. Popri robotoch sa už uplatnia len tvoriví ľudia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok

 10. TOTH, Jozsef - FERTŐ, Imre. Innovation in the Hungarian food economy. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 43-51.
  článok

  článok