Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Jana. Transformation of the International Monetary Fund: Reform of Member Quotas and Governance Reform. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 266-273 [CD-ROM]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok


 2. URBAN, Jan. Jak řídit změny. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1801-4690, leden-únor 2012, roč. 8, č. 1, s. 82-83.
  článok

  článok


 3. 2011 ,no. 1-3. Industrial and corporate change. Oxford : Oxford University Press, 2011. 6x ročne. ISSN 0960-6491 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. 2011 ,no. 4 -6. Industrial and corporate change. Oxford : Oxford University Press, 2011. 6x ročne. ISSN 0960-6491 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. Industrial and corporate change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Oxford : Oxford University Press. 6x ročne. ISSN 0960-6491. Dostupné na : http://icc.oxfordjournals.org
  časopis

  časopis


 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Organizačné zmeny a manažment ľudských zdrojov vo vzdelávacej inštitúcii (2). : formovať zamestnanca - profesionála. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 4, s. 18-21.
  článok

  článok


 7. URBAN, Jan. Jak zeštíhlovat, aniž by organizace utrpěla. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, listopad-prosinec 2010, roč. 6, č. 6, s. 30-32.
  článok

  článok


 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Organizačné zmeny a manažment ľudských zdrojov vo vzdelávacej inšitúcii (1). : súčasť realizácie strategických priorít. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok


 9. KOTTER, John P. Pocit naliehavosti : zavádzanie zmien v rámci organizácií. Odborná redakcia Jana Péliová. Bratislava : Eastone Books, 2010. 155 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-115-5. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]

 10. 2010 ,no. 1-3. Industrial and corporate change. Oxford : Oxford University Press, 2010. 6x ročne. ISSN 0960-6491 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis