Výsledky vyhľadávania

 1. EASTERBY-SMITH, Mark et al. Management & Business Research. 6th Edition. London : SAGE, 2018. 440 s. ISBN 978-1-5264-2479-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - FIFEKOVÁ, Elena. Migration decision making as complex choice: eliciting decision weights under conditions of imperfect and complex information through experimental methods. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, January 2016, vol. 22, no.1, pp. 36-53.
  článok

  článok


 3. NWAGUCHWU, Chijioke. The Impact of performance management and employee empowerment on organisational culture of selected banks in Nigeria. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 2, s. 1-9.
  článok

  článok


 4. KOZEL, Roman et al. Porter's analysis as a standardized process applicable in industrial companies. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 1, s. 79-84.
  článok

  článok


 5. TKÁČ, Michal - VERNER, Robert. Artificial neural networks in business: two decades of research. In Applied soft computing. - [S.l.] : Elsevier B.V., 2016. ISSN 1568-4946, 2016, vol. 38, pp. 788-804.
  článok

  článok


 6. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Spatial regional dependence of attained education. - Registrovaný: Web of Science. In Efficiency and Responsibility in Education. international conference. ERIE 2015 Efficiency and Responsibility in Education : proceedings of the 12th International Conference, Prague, Czech Republic: 4th-5th June 2015. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2015. ISBN 978-80-213-2560-9. ISSN 2336-744X, p. 66-73. VEGA 1/0285/14. Dostupné na : <http://erie.pef.czu.cz/2015/Documents/ERIE2015_electronical_complete.pdf>
  článok

  článok


 7. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SODOMOVÁ, Eva. Analýza zmien v štruktúre ekonomických subjektov v jednotlivých krajoch Slovenska. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 33-45. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 8. FERANECOVÁ, Adela - SABOLOVÁ, Martina. Utilization discriminant analysis to predicting financial situation companies in the automotive industry. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26 aug. - 1 sept. 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-47-6, s. 541-548. I-15-109-00, VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 9. SAKÁLOVÁ, Katarína - PELLER, František. Analyses of factors affecting the withdrawal of life insurance policyholders. In Central European conference in finance and economics. Conference. Central European conference in finance and economics : September 30 - October 1, 2015 Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2467-8, pp. 582-587. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok


 10. LIPKOVÁ, Ľudmila. Comaparative analysis of the economic development of the V4 countries and the Republic of Korea. In Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment. International scientific conference and workshop. Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment : conference proceedings : international scientific conference and workshop : Bratislava, [the Slovak Republic], june 22 - 24, 2015 : Busan, [South Korea], september 14 - 15, 2015. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4207-4, p. 22-30.
  článok

  článok