Výsledky vyhľadávania

 1. MILLER, Edwin L. - SEGALL, Lewis N. Mergers and acquisitions : a step-by-step legal and practical guide + website. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xv, 314 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-26541-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. FRANKEL, Michael E. S. - FORMAN, Larry H. Mergers and acquisitions basics : the key steps of acquisitions, divestitures, and investments. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xi, 342 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-27347-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. TRIZULIAK, Tibor. Konkurz a reštrukturalizácia - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 154-232.
  článok

  článok


 4. ČECH, Petr - NEUBAUER, Jiří. Strategie růstu a společenská odpovědnost firem. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 3, s. 59-76.
  článok

  článok


 5. VYKOUPILOVÁ, Hana. ... a na krizi jste připraveni? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok


 6. SANDTNER, Lucia. Ochrana veriteľov po novom. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 12, s. 165-183.
  článok

  článok


 7. IVAN, Lukáš. Končíte s podnikaním? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 61-62.
  článok

  článok


 8. HUDÁK, Martin. Global historical development of transaction activites. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 370-373 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MARKOVIČOVÁ, Laura. Význam rýchlo rastúcich firiem pre zamestnanosť v cestovnom ruchu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 86-95 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 10. RYBÁROVÁ, Daniela - BRAUNOVÁ, Mária - JANTOŠOVÁ, Lucia. Analysis of the construction industry in the Slovak Republic by bankruptcy model. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on new challenges in management and organization: organization and leadership. Procedia Social and Behavioral Sciences : the 3rd International conference on new challenges in management and organization: organization and leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE. - [s.l.] : Elsevier, 2016. ISSN 1877-0428, 2016, vol. 230, pp. 298-306 online. VEGA 1/0128/15 50 %, VEGA 1/0844/15 50 %.
  článok

  článok