Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAK, Tibor. Konkurz a reštrukturalizácia - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 154-232.
  článok

  článok

 2. MILLER, Edwin L. - SEGALL, Lewis N. Mergers and acquisitions : a step-by-step legal and practical guide + website. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xv, 314 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-26541-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. FRANKEL, Michael E. S. - FORMAN, Larry H. Mergers and acquisitions basics : the key steps of acquisitions, divestitures, and investments. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2017. xi, 342 s. Wiley finance series. ISBN 978-1-119-27347-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HUDÁK, Martin. Diagnostika vývoja fúzií a akvizícií v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2016. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BRAUNOVÁ, Mária. Identifikácia a hodnotenie opatrení pre riešenie krízy podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2016. 188 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KROŠLÁKOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. The Importance of high-growth enterprises for job creation in service industry of OECD countries. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 244-256. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 7. IVAN, Lukáš. Končíte s podnikaním? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 61-62.
  článok

  článok

 8. MARKOVIČOVÁ, Laura. Význam rýchlo rastúcich firiem pre zamestnanosť v cestovnom ruchu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 86-95 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária et al. Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria. Recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. 252 s. [19,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-7560-028-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LUDWIG, Sven - MARKOVIČ, Peter. Motives for inorganic business growth – status quo. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 310-315 CD-ROM. APVV-15-0511.
  článok

  článok