Výsledky vyhľadávania

 1. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín . Bratislava : LUXUR. 12x ročne. ISSN 1338-3809
  časopis

  časopis

 2. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok

 3. HALASOVÁ, Henrieta. Vitajte na trhovisku jázd. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 16.
  článok

  článok

 4. SKOČKOVÁ, Andrea. Spolupráce NETWINGS, s.r.o. s firmou TOP1TAXI : příklady z marketingové praxe. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. Review of the regulation of freight transport in Mexico. Paris : OECD, 2017. 182 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico_9789264268364-en> ISBN 978-92-64-26827-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Urban transport governance and inclusive development in Korea. Paris : OECD, 2017. 130 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/urban-transport-governance-and-inclusive-development-in-korea_9789264272637-en> ISBN 978-92-64-27261-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Juraj Pekár, Marian Reiff. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [32 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0245/15. ISBN 978-80-225-4391-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. International Transport Forum. Quantifying the socio-economic benefits of transport. Paris : OECD, 2017. 136 s. Roundtable Report, 160. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/quantifying-the-socio-economic-benefits-of-transport_9789282108093-en> ISBN 978-92-82-10808-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. International Transport Forum. Public private partnerships for transport infrastructure : renegotiation and economic outcomes. Paris : OECD, 2017. 152 s. Roundtable Report, 161. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/public-private-partnerships-for-transport-infrastructure_9789282108130-en> ISBN 978-92-82-10812-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. International Transport Forum. Ex-post assessment of transport investments and policy interventions. Paris : OECD, 2017. 128 s. Roundtable Report, 162. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en> ISBN 978-92-82-10814-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]