Výsledky vyhľadávania

 1. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : LUXUR. 12x ročne. ISSN 1338-3809
  časopis

  časopis

 2. Transcom 2019. International Scientific Conference of Young Scientists. Transcom 2019 : Book of Abstracts: from 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, 29-31 May 2019, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic. 1st Edition. Žilina : University of Zilina, 2019. 254 s. ISBN 978-80-554-1565-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. ITF Transport Outlook 2019. Paris : OECD : ITF, 2019. 250 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2019_transp_outlook-en-2019-en> ISBN 978-92-82-10388-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Promoting Clean Urban Public Transportation and Green Investment in Moldova. Paris : OECD, 2019. 202 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-in-moldova_31925aae-en> ISBN 978-92-64-41962-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Promoting Clean Urban Public Transportation in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Moldova : Summary Report of Project Implementation 2016-2019. Paris : OECD, 2019. 95 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-in-kazakhstan-kyrgyzstan-and-moldova_fcb6c9de-en> ISBN 978-92-64-83919-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Juraj Pekár, Marian Reiff. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [32 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0245/15. ISBN 978-80-225-4391-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. HALASOVÁ, Henrieta. Vitajte na trhovisku jázd. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 16.
  článok

  článok

 9. SKOČKOVÁ, Andrea. Spolupráce NETWINGS, s.r.o. s firmou TOP1TAXI : příklady z marketingové praxe. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. Road Safety Annual Report 2017. Paris : OECD, 2017. 581 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en> ISBN 978-92-82-10819-2. ISSN 2312-4563. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]