Výsledky vyhľadávania

 1. DRÁBIK, Peter. Spoločensky prospešné inovácie v distribúcii : elektromobilita. Recenzenti: Ferdinand Daňo, Rastislav Lauko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 203 s. [5,68 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-225-4800-7. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 2. DOUGLAS, Holger. Die Diesel Lüge : die Hetzjagd auf ihr Auto und wie Sie sich wehren. 2. überarbeitete Auflage. München : FinanzBuch Verlag, 2019. 139 s. Tichys Einblick. ISBN 978-3-95972-235-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. The Future of Road Transport : Implications of Automated, Connected, Low-Carbon and Shared Mobility. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 143 s. ISBN 978-92-76-03410-0. ISSN 1018-5593. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Ťažký chlebík cestných dopravcov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 43-46.
  článok

  článok

 5. ORAVEC, Jozef. Ekológia (zatiaľ) niečo stojí. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], január-február 2017, roč. 12, č. 64, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Kabotáž naráží na rozepře v Unii. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 38-40.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Radek. Tichá spediční revoluce. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 24-27.
  článok

  článok

 8. PAETSCH, Michael. Accelerating the introduction of disruptive technologies: a framework for understanding and improving the e-car purchasing decision by customers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2017. 171 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ZELENÝ, Lubomír. Osobní doprava. Recenzenti: Jan Balíček, Jaromír Bittner. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 213 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-681-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DEBNÁR, Milan. Budúcnosť patrí lítiu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 113-114.
  článok

  článok