Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 222  
Vaša otázka: Systematika = "^656.2/.4^"
 1. JANDOVÁ, Monika - TOMEŠ, Zdeněk - NASH, Chris. High - speed rail for Central and Eastern European countries: a conference report. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 269-275.
  článok

  článok

 2. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. The Structure of Slovak railway network. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 14-18 CD-ROM. I-16-140-00.
  článok

  článok

 3. CEMPÍREK, Václav. Diskuse o vysokorychlostní železnici v ČR je na pořadu dne. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, leden 2015, roč. 21, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 4. PEVALOVÁ, Silvia - LEITNER, Bohuš. Posudzovanie rizík železničného systému prostredníctvom spoločnej bezpečnostnej metódy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 2, s. 28-38.
  článok

  článok

 5. SEIDENGLANZ, Daniel - NIGRIN, Tomáš - DUJKA, Jiří. Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 4, s. 431-450.
  článok

  článok

 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Na železnici patří i rychloobrátkové zboží. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, 2015, roč. 21, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok

 7. KANIS, Juraj - DOLINAYOVÁ, Anna. Možnosti zvýšenia efektívnosti liberalizácie trhu osobnej železničnej dopravy v SR. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 26-32.
  článok

  článok

 8. BREZOVSKÝ, Jozef. Medzinárodná preprava: Železnice pozerajú na Áziu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN [nemá], január-február 2015, roč. 10, č. 52, s. 12-13.
  článok

  článok

 9. OKULIAR, Filip - BOOROVÁ, Brigita. Vývoj odvetvia železničnej dopravy v SR ako súčasť dopravnej politiky EÚ. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-14] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. OKULIAR, Filip - BOOROVÁ, Brigita. Konkurencieschopnosť dopravcov ZSSK a RegioJet na vybranej trase. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.