Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov zamestnancov v roku 2017. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2017. ISSN 1336-5207, 13. marec 2017, roč. 14, č. 5, s. 2-3.
  článok

  článok


 2. HRUŠKA, Vladimír. Účetní případy pro praxi 2017 : podle účetních předpisů platných pro rok 2017. Recenzovala: Renáta Šlechtová. 2. vydání. Praha : GRADA, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0425-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. CARLON, Shirley - MCALPINE-MLADENOVIC, Rosina - PALM, Chrisann. Financial accounting : reporting, analysis and decision making. 5th ed. Milton : Wiley, 2017. xviii, 946 s. ISBN 978-0-7303-1374-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. MAYNARD, Jennifer. Financial accounting, reporting & analysis. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xxiii, 907 s. ISBN 978-0-19-874531-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 2-3, s. 12-31.
  článok

  článok


 7. ADAMÍKOVÁ, Monika. Oceňovanie krátkodobého finančného majetku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 1, s. 29-38.
  článok

  článok


 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Úvery a pôžičky v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 1, s. 45-50.
  článok

  článok


 9. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovná závierka k 31.12. 2016 v sústave jednoduchého účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. 10-17.
  článok

  článok


 10. MARKOVÁ, Jana. Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 2-3, s. 4-53.
  článok

  článok