Výsledky vyhľadávania

 1. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. (Ne)ziskové právnické osoby. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat. 1. vydanie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. [175 s.] [8,8 AH]. ISBN 978-80-973039-1-4.
 2. LEGNEROVÁ, Kateřina - DOHNALOVÁ, Marie. Financování sociálních podniků. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 15-17.
  článok

  článok

 3. JIRÁSEK, Jiří. Záruky - účinný nástroj podpory podnikání. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Funding possibilities for small and medium-sized enterprises. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 178 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. HVOLKOVÁ, Lenka - ROSINOVÁ, Eliška. Support of small and medium sized - sized enterprises through selected state programs in the Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 374-982 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HRADSKÝ, František. Podniky myslia pri rozvoji aj na splácanie úverov. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 64-70.
  článok

  článok

 7. KOVALEV, Andrej. Financing export operations sme´s by factoring. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 517-524 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (100%).
  článok

  článok

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Characteristics and types of financial resources to support the development of small and medium – sized enterprises in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 1300-1308 CD-ROM. KEGA 042EU-4/2014 (100 %).
  článok

  článok

 9. KOSZTANKO, Simona. Analýza finančných zdrojov MSP pôsobiacich na území SR. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1067-8, s. 49-51.
  článok

  článok

 10. MUSA, Hussam - STROKOVÁ, Zuzana. Inovatívne financovanie malých a stredných podnikov. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 3, s. 17-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209060/FM-3-2015.pdf>
  článok

  článok