Výsledky vyhľadávania

 1. Zisk manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1339-2433. Dostupné na : https://www.ezisk.sk/archiv/
  Zisk manažment

  časopis

 2. Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 486 s. [16,18 AH]. ISBN 978-80-225-4890-8.
 3. Ekonomika, financie a manažment podniku XV. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 225 s. [17,69 AH]. ISBN 978-80-225-4858-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. LUKÁČ, Jozef - KUDLOVÁ, Zuzana. Financial Analysis Focused on the Food Industry. Reviewers: Katarína Čulková, Bohuslava Mihalčová. 1st Edition. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, 2021. 133 s. [6,4 AH]. I-21-113-00. ISBN 978-80-246-4589-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. ÚRADNÍČEK, Vladimír - BOĎA, Martin - CISKOVÁ, Petra. Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 280 s. ISBN 978-80-557-1927-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Vybrané state z finančného manažmentu a marketingu. Recenzenti: Adriana Csikósová, Michal Tkáč ml. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. 185 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-553-3821-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Vybrané kapitoly z finančného manažmentu – zbierka príkladov. Recenzenti: Jozefína Hvastová, Peter Gallo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. [4,015 AH]. ISBN 978-80-225-4879-3.
 8. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2021. 165 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-3124-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Ekonomika, financie a manažment podniku XIV. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 529 s. [26,45 AH]. ISBN 978-80-225-4763-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Praha : GRADA, 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]