Výsledky vyhľadávania

 1. REMIÁŠ, Peter. Akvizícia ako nástroj zvyšovania výkonnosti podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty IV : stanovenie hodnoty synergických efektov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [221 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-90-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri fúzii a akvizícii. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 1, s. 45-57 online. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok

 4. HORVÁTHOVÁ, Mária - HORNIAČEK, Peter. Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 9, s. 2-21.
  článok

  článok

 5. GULKA, Martin. Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 16-22.
  článok

  článok

 6. MARKOVÁ, Jana. Sú spoločnosti, ktorým hrozí úpadok, v kríze? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 3, s. 16-29.
  článok

  článok

 7. KMEŤOVÁ, Oľga. Personal bankruptcy anew - a second change for failed entrepreneurs. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 93-101 online.
  článok

  článok

 8. HUDÁK, Martin. Measuring success of M&A and its methods. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 365-369 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Contributions to capital and loans from shareholders in terms of commercial law, accounting and tax legislation in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 195-199. VEGA V-14-035-00 (2014-2016).
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna. Podnikatelia by mali vedieť, čo nám signalizuje záporné vlastné imanie. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2015. ISSN 1335-440X, 7.6.2015, roč. 23, [s. 1-2] [1,8 NS] online.
  článok

  článok