Výsledky vyhľadávania

 1. VRŠANSKÁ, Petra. Sociálny fond v kocke. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 21-22.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Oskar. Súkromné výdavky domácností na kultúru. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. 239 s. ISBN 80-7121-311-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 3. NOVOTNÝ, Oskar. Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru : (nerovnosti podpory kultúry z lokálnych verejných zdrojov a jej širšie ekonomické a kultúrnopolitické súvislosti v SR v porovnaní s členskými krajinami Rady Európy). Bratislava : Národné osvetové centrum, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7121-296-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. MINTÁL, Ján. Sociálny fond - čo o ňom treba vedieť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-060X, 2008, č. 1, s. 32-40.
  článok

  článok

 5. DOBŠOVIČ, Dušan. Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISSN 1335-7034, 2007, roč. 12, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok

 6. LACOVÁ, Ľudmila. Sociálny fond - tvorba, čerpanie a zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu. In Register daňových a účtovných chýb a omylov. - Žilina : SEPI - systém ekonomických a právnych informácií, 2005. ISBN 80-88961-24-6, aktualizácia č. 20, november 2005, s. 1-4.
  článok

  článok

 7. Firemná filantropia na Slovensku : analýza, názory, prípadové štúdie. Bratislava : IVO - Inštitút pre verejné otázky, 2004. 111 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-62-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LEŠKOVÁ, Marta. Peňažné i nepeňažné plnenia z prostriedkov sociálneho fondu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2002. ISSN 1335-0897, 2002, č. 7, s. 74-85.
  článok

  článok

 9. NINČÁKOVÁ, Božena. Účtovanie sociálneho fondu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2001. ISSN 1335-0897, 2001, č. 9-10, s. 175-180.
  článok

  článok

 10. NINČÁKOVÁ, Božena. Sociálny fond : vybrané problémy tvorby a použitia u podnikateľov - fyzických osôb. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2000. ISSN 1335-0897, 2000, č. 8, s. 100-106.
  článok

  článok