Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Recenzovali: Ľuboslav Szabo, Juraj Stern. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. [27,16 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-50-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 3. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 4. JESNÝ, Martin - VESELÝ, Matúš. Štíhla výroba vyhovuje zákazníkom pestrejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok

 5. Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Alena Donovalová ; recenzenti: Martina Leščáková, Jana Gondárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [92 s., 4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4299-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DUGAS, Jaroslav - KMEC, Július. Lean and innovative company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 26-31 online.
  článok

  článok

 7. DENNIS, Pascal. Lean production simplified : a plain-language guide to the world's most powerful production system. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016. xxvi, 223 s. ISBN 978-1-4987-0887-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. RYBNIKÁROVÁ, Barbora - SROGONČÍKOVÁ, Veronika. Lean manažment a jeho dôležitosť pri zavádzaní zmien. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 13-15.
  článok

  článok

 9. KUBANKOVA, Marie - HÁJEK, Miroslav - VOTAVOVÁ, Alena. Environmental and social value of agriculture innovation. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 3, s. 101-112.
  článok

  článok

 10. PAPULOVÁ, Emília - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Riadenie inovačných zmien v malých a stredných podnikoch. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 42-53. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok