Výsledky vyhľadávania

 1. RAKOVÁ, Monika - HOJDIK, Vladimír - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. Recenzenti: Miroslav Tóth, Štefan Majtán. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 66 s. I-20-103-00. ISBN 978-80-7556-084-1.
  kniha

  kniha

 2. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Recenzovali: Ľuboslav Szabo, Juraj Stern. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. [27,16 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-50-8. [Počet ex. : 16, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 4. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 5. JESNÝ, Martin - VESELÝ, Matúš. Štíhla výroba vyhovuje zákazníkom pestrejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok

 6. PAPULOVÁ, Emília - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Riadenie inovačných zmien v malých a stredných podnikoch. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 42-53. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 7. DUGAS, Jaroslav - KMEC, Július. Lean and innovative company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 26-31 online.
  článok

  článok

 8. KOPTÁK, Michal. Interakcia štíhlej výroby a logistiky v rozvoji podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2016. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RYBNIKÁROVÁ, Barbora - SROGONČÍKOVÁ, Veronika. Lean manažment a jeho dôležitosť pri zavádzaní zmien. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 13-15.
  článok

  článok

 10. DENNIS, Pascal. Lean production simplified : a plain-language guide to the world's most powerful production system. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016. xxvi, 223 s. ISBN 978-1-4987-0887-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]