Výsledky vyhľadávania

 1. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. [153 s.]. ISBN 978-80-225-4672-0.
 2. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings from the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2018. CD-ROM 152 s. ISBN 978-617-589-165-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Quality and Leading Innovation IV.

  elektronická kniha

 3. Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Radovan Ďugel - DRaM. 4x ročne. ISSN 1335-9231
  časopis

  časopis

 4. ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings / zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation / naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017. 1st ed. Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. online [230 s.]. ISBN 978-86-6022-00-68.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Zostavil: Martina Džubáková. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. online [102 s., 6 AH]. ISBN 978-80-972609-0-3.
  Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti

  elektronická kniha

 6. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. CD-ROM [387 s.]. ISBN 978-617-589-144-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KARKALÍKOVÁ, Marta - NOSEKOVÁ, Dominika. Implementation of Management Systems as Competitive Advantage. In Izvestiya : journal of Varna university of economics. - Varna : University of Economics Varna. ISSN 2367-6361, 2017, vol. 61, no.1, pp. 27-35. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 8. K návrhu novely zákona o potravinách nie sú vážne výhrady. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  článok

  článok

 9. Soubor nástrojů excelence podle EFQM. Překlad: Danuše Fišerová. Praha : Česká společnost pro jakost, [2016]. 151 s. ISBN 978-80-02-02604-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOHL, Miroslav. Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok