Výsledky vyhľadávania

 1. Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality : zborník vedeckých štúdií I z projektu VEGA 1/00318/19. Recenzenti: Denisa Malá, Martina Minárová, Mariana Sedliačiková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. CD-ROM 116 s. VEGA 1/00318/19. ISBN 978-80-557-1768-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. [153 s.]. ISBN 978-80-225-4672-0.
 3. Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Radovan Ďugel - DRaM. 4x ročne. ISSN 1335-9231
  časopis

  časopis

 4. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings from the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2018. CD-ROM 152 s. ISBN 978-617-589-165-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Quality and Leading Innovation IV.

  elektronická kniha

 5. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Zostavil: Martina Džubáková. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. online [102 s., 6 AH]. ISBN 978-80-972609-0-3.
  Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti

  elektronická kniha

 6. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. CD-ROM [387 s.]. ISBN 978-617-589-144-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings / zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation / naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017. 1st ed. Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. online [230 s.]. ISBN 978-86-6022-00-68.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KARKALÍKOVÁ, Marta - NOSEKOVÁ, Dominika. Implementation of Management Systems as Competitive Advantage. In Izvestiya : journal of Varna university of economics. - Varna : University of Economics Varna. ISSN 2367-6361, 2017, vol. 61, no.1, pp. 27-35. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 9. MALÁ, Denisa. Systémový prístup ku kvalite. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 79-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. TURISOVÁ, Renáta. Predchádzanie vzniku chýb pri zbezpečovaní kvality produktov a procesov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 15-26.
  článok

  článok