Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta - NOSEKOVÁ, Dominika. Implementation of Management Systems as Competitive Advantage. In Izvestiya : journal of university of economics - Varna. - Varna : University of economics, 2017. ISSN 2367-6361, 2017, vol. 61, no.1, pp. 27-35. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 2. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. CD-ROM [387 s.]. ISBN 978-617-589-144-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Radovan Ďugel - DRaM. 4x ročne. ISSN 1335-9231. Dostupné na : http://www.casopiskvalita.eu/
  časopis

  časopis


 4. ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings/zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation/naučna konferencija sa međunarodnim učešćem : Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. online [230 s.]. ISBN 978-86-6022-00-68.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Zostavil: Martina Džubáková. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. online [102 s., 6 AH]. ISBN 978-80-972609-0-3.
  Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti

  elektronická kniha


 6. HORNÍKOVÁ, Adriana. Examples for statistical quality control. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 23-33. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 7. KMEC, Július. The Commercial success of innovations. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 165 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta - ŽÁK, Štefan. Food quality and safety in the context of increasing their competitiveness. In Commodity science in a changing world. Symposium. Commodity science in a changing world : 20th IGWT symposium : September 12th-16th, 2016, Varna, Bulgaria [elektronický zdroj]. - Varna : University of economics, 2016. ISBN 978-954-21-0904-4, p. 666-671 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 9. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Opening product innovation. In Commodity science in a changing world. Symposium. Commodity science in a changing world : 20th IGWT symposium : September 12th-16th, 2016, Varna, Bulgaria [elektronický zdroj]. - Varna : University of economics, 2016. ISBN 978-954-21-0904-4, p. 566-571 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. K návrhu novely zákona o potravinách nie sú vážne výhrady. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  článok

  článok