Výsledky vyhľadávania

 1. MESÁROŠOVÁ, Katarína. Spokojnosť, dôvera a lojalita v procesoch nákupného rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ULAHER, Jakub. Elektronické trhovisko v praxi z hľadiska verejného obstarávateľa. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 3. GAJDOŠ, Jozef. Kritériá hodnotenia dodávateľov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 3, s. 18-22 online.
  článok

  článok

 4. PETIT, Philippe. Toute la fonction: achats. 3e éd. Paris : Dunod, 2016. 453 s. ISBN 978-2-10-074896-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. TREMBOŠOVÁ, Miroslava - DUBCOVÁ, Alena - CIVÁŇ, Marek. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva. Recenzenti: Viliam Lauko, Peter Mederly. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2016. 175 s. Prírodovedec, 647. VEGA 1/0799/14. ISBN 978-80-558-1103-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Recenzenti: František Križan, Jana Mistríková. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. VEGA 1/0799/14, VEGA 1/0874/14. ISBN 978-80-552-1601-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. TKÁČ, Michal - DELINA, Radoslav - SABOLOVÁ, Martina. Analysis of request for proposals in construction industry. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2016, vol. 20, no. 1, pp. 104-117. VEGA 1/0855/14.
  článok

  článok

 8. ČERNÝ, Matej. Procesy využívané pri obstarávaní štandardizovaného aplikačného softvéru. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 37-43 CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Attributes of satisfaction with foodshops among older shoppers. In Annals of marketing management & economics : international journal. - Warsaw : Warsaw University of life sciences, 2015. ISSN 2449-7479, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 65-75. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Composite evaluation of customer satisfaction. In Marketing and Business Development international conference. Journal of international conference on Marketing & Business Development : 3rd Marketing and Business Development international conference, Bucharest-Romania, June 25th-27th, 2015. - Bucharest : Bucharest university of economic studies publishing house, 2015. ISSN 2344-5130, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 168-175 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok