Výsledky vyhľadávania

 1. FOSSIER, Alain - LETRILLART-BÉNARD, Odile. Profession manager commercial : motiver, coacher et piloter une équipe de vente. 2e éd. Paris : Dunod, 2017. xvi, 287 s. Commercial/Relation client. ISBN 978-2-10-075890-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. MANNERS-BELL, John. Introduction to global logistics : delivering the goods. 2nd ed. New York : Kogan Page, 2017. viii, 372 s. ISBN 978-0-7494-7825-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavovateľ: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Štefan Žák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 120 s. [6 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4451-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. MEKYŇOVÁ, Júlia. Nové spôsoby platenia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 35.
  článok

  článok


 6. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - OKASOVÁ, Zuzana. Konsolidácia dodávok tovaru a jej prínos do vzájomnej spolupráce dodávateľa a zákazníka. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 7. DRÁBIK, Peter - MIKUŠKA, Pavel. Dizajn alternatívneho distribučného kanálu ako dôsledok dynamického rozvoja možností online prostredia. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 75-91. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 8. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Zvýšenie kvality služieb distribučného kanála zavedením inovatívnej dodávateľskej služby "zajtra alebo zadarmo". In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 9. PRUŽINSKÝ, Michal. Trend in distribution channels of food products. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 291-298 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ROCHE, Didier. L'essentiel des techniques de vente. Paris : Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2016. 107 s. Les carrés. ISBN 978-2-297-04508-7. ISSN 1288-8206. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]