Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavovateľ: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Štefan Žák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 120 s. [6 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4451-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 2. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. MANNERS-BELL, John. Introduction to global logistics : delivering the goods. 2nd ed. New York : Kogan Page, 2017. viii, 372 s. ISBN 978-0-7494-7825-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. FOSSIER, Alain - LETRILLART-BÉNARD, Odile. Profession manager commercial : motiver, coacher et piloter une équipe de vente. 2e éd. Paris : Dunod, 2017. xvi, 287 s. Commercial/Relation client. ISBN 978-2-10-075890-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MEKYŇOVÁ, Júlia. Nové spôsoby platenia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 35.
  článok

  článok


 6. PAVLÍK, Emil. Bližšie, rýchlejšie, lepšie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok


 7. NOVOTNÝ, Radek. Kvalitní česká logistika vs. lákavé Polsko. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 5, s. 38-39.
  článok

  článok


 8. PRUŽINSKÝ, Michal. Trend in distribution channels of food products. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 291-298 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. DRÁBIK, Peter - MIKUŠKA, Pavel. Dizajn alternatívneho distribučného kanálu ako dôsledok dynamického rozvoja možností online prostredia. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 75-91. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Transparentnosť e-obchodov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 7-8, s. 90-92.
  článok

  článok