Výsledky vyhľadávania

 1. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. MANNERS-BELL, John. Introduction to global logistics : delivering the goods. 2nd ed. New York : Kogan Page, 2017. viii, 372 s. ISBN 978-0-7494-7825-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. FOSSIER, Alain - LETRILLART-BÉNARD, Odile. Profession manager commercial : motiver, coacher et piloter une équipe de vente. 2e éd. Paris : Dunod, 2017. xvi, 287 s. Commercial/Relation client. ISBN 978-2-10-075890-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavovateľ: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Štefan Žák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 120 s. [6 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4451-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. MEKYŇOVÁ, Júlia. Nové spôsoby platenia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 35.
  článok

  článok


 6. ROCHE, Didier. L'essentiel des techniques de vente. Paris : Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2016. 107 s. Les carrés. ISBN 978-2-297-04508-7. ISSN 1288-8206. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. DRÁBIK, Peter - ZÁMEČNÍK, Peter. Key aspects of logistics for online store and multi-channel distribution. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, p. 97-111. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 8. PAVLÍK, Emil. Bližšie, rýchlejšie, lepšie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok


 9. NOVOTNÝ, Radek. Kvalitní česká logistika vs. lákavé Polsko. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 5, s. 38-39.
  článok

  článok


 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Transparentnosť e-obchodov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 7-8, s. 90-92.
  článok

  článok