Výsledky vyhľadávania

 1. Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.communicationtoday.sk> ISSN 1338-130X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Global media journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/> ISSN 1339-5246.
  časopis

  časopis

 3. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles. International Scientific Conference. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 24th – 25th April 2018, Smolenice, Slovakia (Congress Hall of the Slovak Academy of Science). 1st Edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. online 588 s. ISBN 978-80-8105-952-0. ISSN 2453-6474.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Pravda a lož : sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Recenzenti: Andrej Tušer, Zora Hudíková. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. 191 s. ISBN 978-80-89453-52-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Dostupné na : http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  časopis

  časopis

 6. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. Recenzenti: Katarína Fichnová, Dagmar Inštitorisová, Milan Džupina ...[et al.]. 1. vydanie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. CD-ROM 59 s. KEGA 008UMB-4/2015, VEGA 1/0216/15. ISBN 978-80-558-1315-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. Recenzenti: Jozef Králik, Marta Matulčíková, Igor Václav. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [99 s.] [8,21 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-036-0.
 8. PAVLŮ, Dušan. Marketingová komunikace v první polovině 20. století (1906-1940). In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 9. Megatrends and Media: Media Future. International Scientific Conference. Megatrends and Media: Media Future : Conference Proceedings from the [11th] International Scientific Conference : 25th – 26th of April 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovakia [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online [354 s.]. ISBN 978-80-8105-861-5. ISSN 2453-6474.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]