Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 508  
Vaša otázka: Systematika = "^659.3^"
 1. PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2023. 204 s. ISBN 978-80-247-0432-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Média stredného prúdu a alternatívy v Česku a na Slovensku. Empirické príspevky ku kritickému mysleniu o médiách. Recenzentka: Marína Urbániková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 100 s. APVV-16-0540, 1821864S. ISBN 978-80-225-5035-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Dostupné na : <https://communicationtoday.sk/> ISSN 1338-130X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. GUFFEY, Mary Ellen - LOEWY, Dana. Essentials of Business Communication. 11th Edition. Boston : CENGAGE, 2019. 482 s. ISBN 978-1-337-38649-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. Recenzenti: Katarína Fichnová, Dagmar Inštitorisová, Milan Džupina ...[et al.]. 1. vydanie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. CD-ROM 59 s. KEGA 008UMB-4/2015, VEGA 1/0216/15. ISBN 978-80-558-1315-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Pravda a lož : sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. 191 s. ISBN 978-80-89453-52-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. Recenzenti: Jozef Králik, Marta Matulčíková, Igor Václav. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [99 s.] [8,21 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-036-0.
 8. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles. International Scientific Conference. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 24th – 25th April 2018, Smolenice, Slovakia (Congress Hall of the Slovak Academy of Science). 1st Edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. online 588 s. ISBN 978-80-8105-952-0. ISSN 2453-6474.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Global media journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/> ISSN 1339-5246.
  časopis

  časopis

 10. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Dostupné na : http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  časopis

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.