Výsledky vyhľadávania

 1. PRAŽENKA, Dušan - HUDEC, Miroslav. Základy tvorby relačných databáz. Recenzenti: Gabriela Kristová, Anton Benčič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. [6,01 AH]. ISBN 978-80-225-4613-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. DATA 2017: Data Management Technologies and Applications. International Conference. DATA 2017: Data Management Technologies and Applications : Revised Selected Papers from the 6th International Conference, DATA 2017, July 24–26, 2017, (Madrid, Spain). Reviewers: George Alexiou, Iván García Miranda... [et al.]. 1st Edition. Cham : Springer International Publishing AG/Springer Nature, 2018. online 285 s. Communications in Computer and Information Science, 814. Dostupné na : <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94809-6> ISBN 978-3-319-94808-9. ISSN 1865-0929.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MITCHELL, Ryan. Web Scraping with Python : Collecting More Data from the Modern Web. 2nd Edition. Sebastopol : O'Reilly, 2018. 288 s. ISBN 978-1-491-98557-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HUDEC, Miroslav. Nekomutativna kvantifikovana fazi selekcija podataka. In Strategic management and decision support systems in strategic management. International scientific conference. Zbornik radova : strategic management and decision support systems in strategic management : 21st International scientific conference SM 2016 : Subotica - Palić, May 19, 2016. - Novi Sad : University in Novi Sad, Faculty of economics in Subotica, 2016. ISBN 978-86-7233-356-5, p. 519-526 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita - HAMRANOVÁ, Anna. Utilisation of data mining in education. In ICT in educational design : processes, materials, resources. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. ISBN 978-83-7842-258-7, pp. 85-112 [1,60 AH]. Visegrad Fund 11540556.
  článok

  článok

 6. URBÁNOVÁ CSAJKOVÁ, Alexandra - ODRÁŠKOVÁ, Romana. Databáza BACH a jej možné využitie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 7-10.
  článok

  článok

 7. MUKAPIL, K. et al. Biometric methods of information protection. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 58-80. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 8. HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. Some issues of fuzzy querying in relational databases. In Kybernetika : International Journal Published by Institute of Information Theory and Automation. - Praha : Academia. ISSN 1805-949X, 2015, vol. 51, no. 6, pp. 994-1022.
  článok

  článok

 9. KRISTOVÁ, Gabriela. Hudec, M. - Vučetić, M. - Vujošević, M.: Comparison of linguistic summaries and fuzzy functional dependencies related to data mining. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 145-146 online. Recenzia na: Biologically-Inspired Techniques for Knowledge Discovery and Data Mining. - ISBN 9781466660786.
  článok

  článok

 10. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter. Analysis of the association between nominal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 3rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 3rd IBEA international conference on business, economics and accounting : 15 - 17 april 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2015. ISBN 978-602-19725-8-8, s. 195-201 CD-ROM. VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok