Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Recenzenti: Alena Chodasová, Peter Švorc. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,67 AH]. ISBN 978-80-225-4433-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 2. KAČALKOVÁ, Štefánia. Ekologickí stavbári : ich dilemy a perspektívy. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. februára 2016, roč. 24, č. 3, s. 18-22.
  článok

  článok

 3. UHLIAR, Miroslav. The Recovery in the construction industry and its influence on the small and medium-sized enterprises in the sector. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1086-1094 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 100%.
  článok

  článok

 4. MEGYESIOVÁ, Silvia - HERBRIK, Gabriel. Vývoj sekcie stavebníctva v krajinách V4. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 53-60 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Vplyv globálnej krízy na stavebný priemysel. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 6. KAČALKA, Ľuboslav. Kto platí, keď budova spadne? In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. novembra 2015, roč. 25, č. 44, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. ŠEBEJOVÁ, Katarína. Stavebníctvo konečne ožíva. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 28. mája 2015, roč. 25, č. 21.
  článok

  článok

 8. MARTONČÍKOVÁ, Petra. Stavebný zákon - zmeny. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 2-3, s. 86-88.
  článok

  článok

 9. DEÁKOVÁ, Stanislava. Diagnostika stavebného priemyslu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 44-50 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 10. KOVÁČ, Ján. Poľská skaza Doprastavu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 3. apríla 2014, roč. 24, č. 13, s. 18-20.
  článok

  článok