Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3908  
Vaša otázka: Systematika = "^8^"
 1. BARTH, Danielle - SCHNELL, Stefan. Understanding Corpus Linguistics. New York : Routledge, 2022. 238 s. Understanding Language Series. ISBN 978-0-367-21960-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Chromatizmy v slovensko-španielskom kontexte. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Diana Patricia Varela Cano. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. 82 s. [6,1 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-107-7.
 3. GAŠOVÁ, Zuzana. Linguistische Aspekte von Rechtstexten : Ausgewählte Perspektiven mit Fokus auf das Sprachpaar Deutsch – Slowakisch. Rezensentinnen: Katarína Seresová, Slavomíra Tomášiková. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2022. 115 s. [5,68 AH]. ISBN 978-3-339-12732-7.
 4. Topics in Linguistics [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Varšava : Sciendo. 2x ročne. Dostupné na : <https://content.sciendo.com/view/journals/topling/topling-overview.xml> ISSN 2199-6504.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII. Zostavovateľ/editor: Roman Kvapil ; recenzenti/editorial consultants: Mária Spišiaková, Marina Vazanova, Darina Halašová... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. online 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-225-4936-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BOOTH, Andrew - SUTTON, Anthea - CLOWES, Mark. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. 3rd Edition. London : SAGE, 2022. 389 s. ISBN 978-1-5297-1184-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 7. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  časopis

  časopis

 8. VIZCAÍNO, María Carmen Sánchez. Multimodalidad y cultura democrática en la enseñanza de lenguas extranjeras. 1th Edition. Berlin : Peter Lang, 2022. 450 s. [16 AH]. REF. PID2020-113460RB-I00. ISBN 978-3-631-87502-5.
 9. Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.vsdanubius.sk/Veda/Forum-cudzich-jazykov-politologie-a-medzinarodnych-vztahov> ISSN 2454-0145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. SOJKA, Pavol. Modelovanie sémantickej neurčitosti výpočtovou inteligenciou pre podporu rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha