Výsledky vyhľadávania

 1. TIMKO, Martin. Palárik žije : súborné dramatické dielo Jána Palárika. Raková : Životnými cestami Jána Palárika - združenie, 2017. 389 s. ISBN 978-80-972614-2-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 2. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíne : od Tomáše Bati po univerzitu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [60] s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce. 2. rozš. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-170-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. Tomáš Baťa známý i neznámý : vzpomínky na Tomáše Baťu juniora. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 191 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-272-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy : mé začátky. Praha : DOBROVSKÝ, 2013. 319 s. Edice Omega. ISBN 978-80-7390-019-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. ISAACSON, Walter. Stiv Džobs. Perevod s angl.: D. Gorjaninoj ... [et al.]. Moskva : Izdateľstvo ACT: CORPUS, 2013. 687 s. ISBN 978-5-17-077871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. REUTH, Ralf Georg - LACHMANN, Günther. Das erste Leben der Angela M. 2. Aufl. München : Piper Verlag, 2013. 335 s. ISBN 978-3-492-05581-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. FIGURA, Ivan. Slovenský národohospodár Rudolf Briška : osobnosť a dielo. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 195 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-437-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 10. STROBL, Philipp Luis. Thinking cosmopolitan or how Joseph became Joe Buttinger. In Austrian Lives. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2012. ISBN 978-3-902811-61-5, vol. 21, s. 92-122 [2,41 AH].
  článok

  článok