Výsledky vyhľadávania

  1. V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. Recenzenti: Milan Belej, Patrik Derfiňák. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2020. [255 s.] [12,75 AH]. ISBN 978-80-973219-4-9.
  2. CAMBEL, Samuel. Štátnik a národohospodár Milan Hodža : 1878 - 1944. Recenzenti: Dušan Kováč, Karol Kollár. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2001, 2019 dotlač. 233 s. ISBN 80-224-0669-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  3. BOSÁK, Martin. Michal Bosák : americko-slovenský podnikateľ a bankár. Recenzenti: Roman Holec, Peter Švorc. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2018. 536 s. [26,80 AH]. ISBN 978-80-973219-0-1.
  4. DE GAULLE, Charles. Mémoires. Paris : Gallimard, 2018. 1423 s. ISBN 978-2-07-011583-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. JACKSON, Julian. De Gaulle. 1st Edition. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018. 887 s. ISBN 9780674987210. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. TIMKO, Martin. Palárik žije : súborné dramatické dielo Jána Palárika. Raková : Životnými cestami Jána Palárika - združenie, 2017. 389 s. ISBN 978-80-972614-2-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíne : od Tomáše Bati po univerzitu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [60] s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  8. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce. 2. rozš. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-170-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  10. Tomáš Baťa známý i neznámý : vzpomínky na Tomáše Baťu juniora. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 191 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-272-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]