Výsledky vyhľadávania

 1. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. LUKÁČ, Jozef et al. Use of Statistical Methods as an Educational Tool in the Financial Management of Enterprises in the Implementation of International Financial Reporting Standards. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 819-826 online. VEGA 1/0376/17, I-19-110-00.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Marcel. Stability in the Banking Sector in European Union. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 195-201. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 4. MELUCHOVÁ, Jitka. The Present and the Future Reporting of Financial Instruments in the Insurance Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 112-117. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 5. IFRS visuell : Die IFRS in strukturierten Übersichten. 8. überarbeitete Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2019. 260 s. ISBN 978-3-7910-4357-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. CIBUĽA, Adam. Harmonizácia medzinárodných účtovných štandardov v Číne. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 62- 68. I-19-107-00.
  článok

  článok

 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Subjekty aplikujúce pravidlá IFRS v roku 2019 v Slovenskej republike. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 31-34 online.
  článok

  článok

 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Európskou úniou prijaté nariadenia pre oblasť účtovníctva uplatniteľné na účtovné obdobia začínajúce od 1. 1. 2018 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 34-37 online.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Novelizácia IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/182 s účinnosťou od 1. 1. 2017 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 37-39 online.
  článok

  článok

 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Novelizácia IFRS 2 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/289 s účinnosťou od 1. 1. 2018 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 40-45 online.
  článok

  článok