Výsledky vyhľadávania

  1. ONDREJKOVÁ, Anna. Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-8] CD-ROM.
    článok

    článok