Výsledky vyhľadávania

  1. POVAŽANOVÁ, Renata. Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 4, s. 3-8.
    článok

    článok

  2. POVAŽANOVÁ, Renata. Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 5, s. 2-5.
    článok

    článok