Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská ekonomická knižnica
Slovenská akadémia vied Bratislava
Národní knihovna Praha
Vysoká škola ekonomická, Praha
Univerzitná Knižnica v Bratislave