Basket

  Untick selected:   0
  1. PUŠKÁROVÁ, Paula. Utečenecká kríza v EÚ a jej dôsledky na ekonomiku, spoločnosť i politické vzťahy. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-271-4, s. 205-228 [1,58 AH]. VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00).
    article

    article