Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

[Záver k vydanému zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]

Šúbertová Elena
article