Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra aplikovanej informatiky

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra aplikovanej informatiky FHI EU
  KAI
  EUBFHIKAI
  FHIKAI
  KAI FHI
  Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky
  Database210v - vendor
  References (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (9) - BOOKS
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1