Number of the records: 1  

harmonizácia

 1. Subject h.harmonizácia
  Subject h.harmonization
  Eco-code339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 314  : V technickej normalizácii zosúladenie sústavy národných technických noriem s regionálnymi (EN) a medzinárodnými normami (ISO, IEC, ETS). Harmonizácia si vyžaduje predovšetkým zavedenie technického práva (smernice Rady EÚ technického charakteru, ktoré upravujú tzv. regulovanú sféru). Je to jeden z postupných krokov harmonizácie legislatívy SR s legislatívou EÚ.
  Database250h - eco-index
  References (481) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (303) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (79) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1