Number of the records: 1  

nerovnosť rodová

 1. Subject h.nerovnosť rodová
  Subject h.gender inequality
  Eco-code314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 292  : Rodovú nerovnosť definujeme z rôznych uhlov pohľadu. Všeobecne ide o nerovnosť v možnostiach prístupu, v právach, ako aj vo výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti sociálno-ekonomickej a verejnej sféry medzi mužmi a ženami. Rodová nerovnosť sa sleduje v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym výhodám, vzdelaniu, ochrane zdravia a pod. Najčastejšie sa posudzuje podľa príjímových kategórií.
  Database250h - eco-index
  References (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.