Number of the records: 1  

dane z hodnoty pridanej

 1. Subject h.dane z hodnoty pridanej
  Subject h.value added taxes
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 64  : DPH - daň z pridanej hodnoty je najnovším typom nepriamej dane, resp. dane z obratu. V súčasnosti je súčasťou daňových systémov takmer všetkých štátov EÚ. V klasifikácii daní OECD je zaradená medzi dane z tovarov a služieb a v rámci nich medzi všeobecné dane. Vyberá sa pri každom predaji tovaru na všetkých stupňoch predaja; z toho dôvodu sa niekedy označuje ako daň z predaja a nie ako daň zo spotreby.
  Database250h - eco-index
  References (522) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (173) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.