Number of the records: 1  

manažment personálny

 1. Subject h.manažment personálny
  Subject h.personnel management
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 237  : Časť manažmentu, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov (zamestnancov) a ich prácou v podniku. Predstavuje súbor takých činností v oblasti zamestnaneckých vzťahov, ktoré sa podieľajú na plnení podnikových cieľov, ale aj cieľov zamestnávateľa. Je to proces, ktorým sa vytvára a udržiava také prostredie, v ktorom sa ľudské zdroje využívajú optimálne.
  Database250h - eco-index
  References (89) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (254) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (388) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (194) - BOOKS
  (8) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1