Number of the records: 1  

náklady fixné

  1. Record Typeauthority sign record
    Current date03.05.2010
    Database250h - eco-index
    References (41) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    (56) Catalogue documents - ARTICLES
    (9) Catalogue documents - BOOKS
    Subject h.náklady fixné
    Subject h.fixed costs
    Eco-code657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
    Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 545  : Náklady, ktoré sa pri zmenách objemu produkcie v rámci jestvujúcej kapacity výroby (činnosti) podniku nemenia vôbec, alebo len nepatrne. Viažu sa k celkovému objemu výkonov, v prepočte na jednotku produkcie však charakter ich stálosti zaniká. Sú dôležitým neinvestičným zdrojom zvyšovania ekonomickej efektívnosti podniku.
    subject heading

    subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.