Number of the records: 1  

náklady transakčné

 1. Subject h.náklady transakčné
  Subject h.costs of transaction
  Eco-code657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 546  : Všetky náklady, ktoré treba vynaložiť, aby k výmene tovaru alebo služby vôbec mohlo dôjsť; napr. aby došlo k výmene medzi firmami, ktoré sú účastníkmi trhu, treba vynaložiť určité náklady súvisiace s prípravou kontraktov, so získaním potrebnej právnej rady, s vypracovaním prehľadov o situácii na trhu atď.
  Database250h - eco-index
  References (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ARTICLES
  (8) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1