Number of the records: 1  

statky verejné

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (38) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (65) Catalogue documents - ARTICLES
  (78) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.statky verejné
  Subject h.public goods
  Eco-code330.12 - Objekty hospodárenia. Suroviny. Zdroje
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 897  : Protiklad súkromného statku. Spotreba verejného statku či služby jednou osobou neznižuje dostupnosť tohto statku či služby pre iné osoby. Statok má teda nerivalitnú spotrebu. V tomto smere sa odlišuje od súkromného statku. Verejné statky (napr. služby armády, polície, základné zdravotnícke a školské služby atď.) poskytuje vláda. Náklady spojené s ich získaním sa hradia z daní.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.