Number of the records: 1  

trh svetový

 1. Subject h.trh svetový
  Subject h.world market
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  339.13 - Trh všeobecne. Analýza trhu
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 803  : Najrozvinutejšia podoba tovarových vzťahov, ktoré sa rozvinuli v priebehu histórie tovarovej výroby. Je to miesto, kde sa stretáva svetová ponuka so svetovým dopytom po určitom tovare. Svetový trh predstavuje všetky kúpy a predaje, ku ktorým medzi rozličnými subjektmi svetových tovarových vzťahov (všetkými krajinami) dochádza za určité obdobie.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (108) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (368) - ARTICLES
  (140) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1