Number of the records: 1  

tvorivosť vedecká

 1. Subject h.tvorivosť vedecká
  Subject h.scientific creativity
  Eco-code331.101 - Otázky práce všeobecného charakteru. Teória práce. Veda o práci
  Database250h - eco-index
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1