Number of the records: 1  

vedenie

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date16.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (10) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (45) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (172) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (276) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.vedenie
  Subject h.management - leadership
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 382  : Sociálny proces, v ktorom vedúci hľadá dobrovoľnú účasť podriadených v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Ide o schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Vedenie musí byť prítomné na všetkých úrovniach organizácie.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.