Number of the records: 1  

výchova odborná

 1. Subject h.výchova odborná
  Subject h.professional education
  Eco-code331.36 - Podpora ďalšieho vzdelávania v podniku
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ARTICLES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading