Number of the records: 1  

zákonník občiansky

 1. Subject h.zákonník občiansky
  Subject h.civil code
  Eco-code347 - Občianske právo
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 576  : Právna norma, ktorá upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.
  Database250h - eco-index
  References (32) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (285) - ARTICLES
  (81) - BOOKS
  subject heading

  subject heading