Number of the records: 1  

Studia commercialia Bratislavensia

 1. Title Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
  ISSN1337-7493 (print) 1339-3081 (online)
  NoteDo roku 2016 vychádzal 4x ročne. - Od roku 2019 vyháchádza v online verzii. - Spracovaný v EKO-INDEX 2008-2018
  Edition on Another Medium Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave / Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Additional Variant TitlesSCB
  NumberingRoč. 1, č. 1 (2008)-Roč. 11, č. 2 (2018)
  Periodicity2x ročne
  Years of Consumption2008-2018
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.1 - Obchod - všeobecné otázky. Trh
  Keywords politika obchodná * spolupráca hospodárska medzinárodná * teórie ekonomické * stratégia marketingová * investície * trh svetový
  AnnotationVedecké state, diskusné príspevky, analytické štúdie z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov. Zaoberá sa teoretickými otázkami marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.
  URLhttp://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/aktualne-vydanie
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (531) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2018: 1, 2
  2017: 37, 38
  2016: 33, 34, 35, 36
  Bunches2015: 29-32
  2014: 25-28
  2013: 21-24
  2012: 17-20
  2011: 13-16
  2010: 9-12
  2009: 5-8
  2008: 1-4

Number of the records: 1