Number of the records: 1  

Odchýlky od racionality u investorov

 1. Title Odchýlky od racionality u investorov
  Author infoCtibor Pilch
  Author Pilch Ctibor EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010. S. [1-10]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0
  NoteRes. slov. bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Keywords ekonómia * financie * teória finančná * psychológia * investori * rozhodovanie
  AnnotationPríspevok poskytuje obraz o teórii behaviorálnych financií ako o relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórii. Zároveň chce poukázať na fenomén psychológie ako na nevyhnutnú súčasť ekonómie a financií. Investori systematicky ignorujú abstraktné, štatistické informácie a preceňujú náhodné a extrémne informácie. Robia z krátkodobých udalostí dlhodobé závery. Zároveň vykazujú vo svojom správaní veľkú dávku konzervatívnosti. Najčastejšie príčiny neracionálneho správania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00543-004, originál dokumentu

Number of the records: 1