Number of the records: 1  

Outsourcing v logistike

 1. Title Outsourcing v logistike
  Author infoLucia Badáňová
  Author Badáňová Lucia EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. S. [1-6]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords outsourcing * logistika
  AnnotationLogistika je popri účtovníctve, informačných technológiách a personálnych činnostiach najviac outsourcovanou oblasťou v podnikoch. Outsoucing logistiky má priamy vplyv na znižovanie logistických nákladov firmy, čo je hlavným, nie však jediným dôvodom, prečo firmy pristupujú k tomuto kroku. Hlavné oblasti outsourcingu logistiky. Dôvody a riziká využitia outsourcingu logistiky.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00602-020, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.