Number of the records: 1  

Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Title Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  Author infoLinda Wáclavová
  Author Wáclavová Linda
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. č. 1 (2009), s. 22-25. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347 - Občianske právo
  Keywords obce * Slovensko * informácie * ochrana informácií * sloboda informácií * legislatíva * sektor verejný
  AnnotationÚčel novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Platná právna úprava a vyplývajúce povinnosti. Nové povinnosti pre obce účinné od 1. januára 2009. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-12