Number of the records: 1  

Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie

 1. Title Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie
  Author infoMiroslava Szarková
  Author Szarková Miroslava EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document(KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009. S. [1-5]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2009. ISBN 978-80-7318-903-7
  NoteVEGA 1/4591/07. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords komunikácia marketingová * stratégia podniková * stratégia podnikateľská * kríza hospodárska
  AnnotationMarketingová komunikácia je dôležitým pilierom každej podnikovej a podnikateľskej stratégie. V období globálnej hospodárskej krízy jej význam stúpa. Typy a odlišnosti marketingovej komunikácie podnikových a podnikateľských subjektov. Klasifikácia marketingovej komunikácie v nadväznosti na typ stratégie, ktorú jednotlivé podniky a podnikateľské subjekty v súčasnosti v záujme svojho prežitia, udržania si pozície na globálnych trhoch a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti uplatňujú.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - ARTICLES
  No. of Archival CopyE10 01012-001, kópia plného textu