Number of the records: 1  

Controlling hotelového zariadenia

 1. Title Controlling hotelového zariadenia : diplomová práca
  Author infoAnnamária Rakošiová, školiteľ: Branislav Lajoš
  Author Rakošiová Annamária
  Another authors Lajoš Branislav (Školiteľ (konzultant)) EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Corporation Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach . Katedra účtovníctva a financií
  Issue dataKošice, 2013. - 63 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number875432
  AvailabilityAutor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny


Number of the records: 1