Number of the records: 1  

Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov

 1. Title Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov
  Parallel titlePolitically Correct Euphemisms and Their Translation Peculiarities
  Author infoMarina Matytcina, Tatjana Grigorjanová
  Author Matytcina Marina
  Co-authors Grigorjanová Tatjana EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. S. 389-396. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Štefančík Radoslav ; Liďák Ján ; Zavrl Irena ; Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4528-0
  NoteVEGA 2/0067/18. - KEGA 013UCM-4/2017
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * politika * politológia * komunikácia * komunikácia masmediálna * jazyky cudzie * jazyk materinský * angličtina * ruština * preklady * noviny
  AnnotationUrčenie najaktuálnejších a najvhodnejších spôsobov transferu anglických eufemizmov do ruštiny so zachovaním politickej korektnosti textu na príkladoch neologizmov z britského denníka The Guardian v priebehu posledných piatich rokov. Prekladateľské postupy, výber vhodných ekvivalentov, prekladové transformácie, kombinovaná metóda.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00505-016, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF131.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení