Number of the records: 1  

Acta academica karviniensia

 1. Title Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis
  Corporation Slezská univerzita v Opavě . Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
  Issue dataKarviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
  ISSN1212-415X (print) , 2533-7610 (online)
  NoteDo r. 2019 vychádzal 4x ročne. - Číslo 1 v roku 2000 vyšlo pod názvom Acta academica karviniensis. - Spracovaný v EKO-INDEX 2001-. - Registrovaný: Erihplus. - Registrovaný: Index Copernicus
  Periodicity2x ročne
  Years of Consumption2000-
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageCzech, English
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338 - Hospodárska situácia a politika. Riadenie. Plánovanie. Výroba. Služby. Ceny
  Keywords situácia hospodárska * vzdelávanie * manažment * podnikanie * Slezská univerzita v Opavě
  AnnotationVedecký časopis uverejňuje vedecké a odborné state pracovníkov OPF, ako i state iných autorov, najmä z vysokých škôl, s ktorými OPF úzko spolupracuje. Svojím zameraním časopis reaguje na rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov OPF a umožňuje tiež zverejňovať výsledky vedecko-výskumných prác autorov z ďalších inštitúcií
  URLhttps://aak.slu.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopise.php
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (92) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (416) - ARTICLES
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2023: 1, 2
  2022: 1, 2
  2021: 1, 2
  2020: 1, 2
  Bunches2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-2
  2009: 1-2
  2008: 1-2
  2007: 1-2
  2006: 1-2
  2005: 1-2
  2004: 1-2
  2003: 1-2
  2002: 1-2
  2001: 1-2
  2000: 1

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.