Number of the records: 1  

Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky

 1. Title Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky
  Author infoPetra Kováčiková
  Author Kováčiková Petra EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-5]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0605/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * meranie * ukazovatele * Vyšehradská štvorka
  AnnotationZákladné ukazovate merania výkonnosti ekonomiky. Za tieto ukazovatele sú v ekonomike považované miera ekonomického rastu, miera nezamestnanosti, miera inflácie a saldo platobnej bilancie. Ukazovatele sú najskôr charakterizované a neskôr je popísaný ich vývoj v krajinách Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-014, originál dokumentu